Świat nauczyciela

Przestrzeń nauczyciela to szczególna przestrzeń, gdyż te relacje są mnogie. Masz pod opieką wielu uczniów, a Twoja uwaga jest rozproszona. To zdecydowania stawia większe wyzwania komunikacyjne. W przestrzeni pedagogicznej wspieram Cię, analizuję jak uczniowie i podopieczni reagują na styl panującej komunikacji, które obszary wymagają większego zaopiekowania.

Świat nauczyciela

Przestrzeń nauczyciela to szczególna przestrzeń, gdyż te relacje są mnogie. Masz pod opieką wielu uczniów, a Twoja uwaga jest rozproszona. To zdecydowania stawia większe wyzwania komunikacyjne. W przestrzeni pedagogicznej wspieram Cię, analizuję jak uczniowie i podopieczni reagują na styl panującej komunikacji, które obszary wymagają większego zaopiekowania.

Konsultacje

Pracuję ze szkołami, przedszkolami czy grupą nauczycieli. Szukamy razem obszarów, które wymagają interwencji. Analizujemy je, wyciągam wnioski i proponuję odpowiednią strategię komunikacji.

Studium bliskich relacji

Bliskość, zaufanie w szkole czy przedszkolu? Tak bardzo niedoceniane i tak ważne i potrzebne, aby młody człowiek mógł wzrastać w pełnej akceptacji otoczenia. Sprawdzamy jak ta bliskość i zaufanie może zmienić komunikację z dziećmi i jak to działa w praktyce. 

Superwizje pedagogiczne

Przeprowadzam również superwizje pedagogiczne wśród nauczycieli w placówkach pedagogicznych. Analizuję obowiązujący styl komunikacji poprzez obserwacje prowadzone w trakcie zajęć. Wyniki tych obserwacji przestawiam osobom zainteresowanym, na prośbę przygotowuję strategię zmian w komunikacji i przeprowadzam dedykowane warsztaty dla pedagogów. Wspieram w budowaniu bliskości w relacji i pokazuje, ile dobrego może przynieść w codziennej komunikacji.